Klienti


Podľa vekovej štruktúry môžeme hovoriť o veľkých vekových rozdieloch medzi našich klientov, od 18 rokov až do 90 rokov. Podľa stupňa postihnutia a mentálnej retardácie tiež máme rôzne skupiny klientov. Vieme, že človek môže rozvíjať svoje schopnosti len v určitej skupine a v určitom prostredí. Aký je duševný majetok človeka, to závisí od jeho záujmov a prevažne od prostredia v ktorom žije. V našom zariadení vieme zabezpečiť umiestnenie klientov na izbách podľa pohlavia, veku, podľa stupňa postihnutia a podľa okruhu záujmov.

Google Mapa