"DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou napojená na rozpočet Nitrianskeho samosprávneho kraja. Účelom zariadenia je poskytovanie sociálnych služieb podľa § 38 zákona č. 448/2008 Z. z. – pre osoby , ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je V a VI . ZSS poskytuje pre 205 klientov celoročnú pobytovú starostlivosť vo veku nad 18 rokov . Cieľom nášho zariadenia okrem každodennej činnosti je uspokojovanie potreby a záujmy našich klientov, ktoré pre svoj handicap nie sú schopné dočasne alebo trvale obstáť v bežnom živote bez cudzej pomoci.

Nechoď za mnou nemôžem Ťa viesť.
Nechoď pred mnou nemôžem Ti stačiť.
Ale poď popri mne a buď mojim priateľom.

- Albert Carnus

 

História

Kováčov ako výletné a rekreačné miesto bolo známe už koncom 19 storočia. Jedným z iniciátorov vzniku tohto rekreačného miesta bol ostrihomský kanoník Kovács, podľa toho vzniklo pomenovanie tejto oblasti. Aj areál dnešného ZSS bol využívaný na letnú rekreáciu. Boli tu vystavené rôzne rekreačné a objekty a hotel, ktorý z neznámych príčin vyhorel. Po prvej svetovej vojne ho dal prestavať nový majiteľ Dr. Bischitz, ktorý tu zriadil sanatórium. V roku 1955 bol skonfiškovaný pre účely pozemkovej reformy. Po prestavbe v roku 1958 bol tu zriadený Dom dôchodcov s kapacitou 220 obyvateľov. V roku 1986 došlo k reprofilizácii z Domov dôchodcov na Ústav pre mentálne postihnutých dospelých občanov.

Budovy

Zariadenie sa nachádza v katastrálnom území Kamenica nad Hronom, cca 4 km východe od obce. Areál zariadenia o rozlohe 2,1 ha pozostáva z niekoľkých budov. V dvoch budovách sú ubytovaní klienti. V hlavnej trojpodlažnej budove sú umiestnení 182 klientov. V priľahlej malej budove sú umiestnení klienti, ktorí sú vekovo starší a majú problémy s pohybom. V tejto budove je aj letná terasa, kde pri priaznivom počasí klienti môžu oddychovať. Osobitnej tzv. spoločenskej budove je situovaná kuchyňa s jedálňou pre obyvateľov aj zamestnancov a priestory pre terapeutické a kultúrne činnosti. Zariadenie má ďalej vlastnú kotolňu, práčovňu, administratívnu budovu, garáž a sklady. Vybavenie budov je štandardné. V poslednom období sme zrekonštruovali všetky hygienické zariadenia. Kde nás nájdete „DUNAJ“, ZSS Kováčov sa nachádza východne od Štúrova medzi dedinami Kamenica nad Hronom a Chľaba, na brechu Dunaja. Je situovaný v údolí na úpätí Kováčovských kopcov, ktoré sú chránenou prírodnou rezerváciou.

Google Mapa